ask@yoshidasanso.com
www.yoshida-sanso.com

Tel: +81 (0)75-771-6125* / Fax:+81 (0)75-771-5667*
Address: 59-1 Yoshida Shimo-oji-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8314

*Note: when faxing or calling from overseas, drop the initial (0)


 
 

Map and Taxi Driver Directions

 
 

Location

by public transportation